Ambulante Begeleiding

Ambulante begeleiding is alle hulpverlening die plaatsvindt buiten de muren van een instelling.

Ondersteuning in het dagelijks leven

Met ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund in het dagelijks leven.

Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt.

Bij start van de ambulante begeleiding wordt er gekeken, om welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Samen wordt er gekeken wat er aan de hand is, wat er nodig is aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt in de meeste gevallen bij de cliënt thuis. Wij gebruiken hier o.a. de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) voor. Een instrument waarmee wij de mate van zelfredzaamheid eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.