Doelgroep

Bij SAHZL kunnen mensen wonen met een autisme spectrum stoornis (ASS). De minimale leeftijd is gesteld bij 16 jaar. SAHZL is er voor mensen met een normale of hoge intelligentie.

Inclusiecriteria

(Wanneer kan iemand bij SAHZL komen wonen?)

  • Leeftijd: de doelgroep is gericht op jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS), waarbij de ondergrens ligt op minimaal 16 jaar.
  • Diagnose: SAHZL biedt beschermd wonen en begeleiding aan mensen met autisme als hoofddiagnose. Er mogen ook andere diagnoses naast autisme bestaan, zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD of depressie.
  • TIQ: De TIQ- grens die SAHZL hanteert ligt op 85 en hoger. Intelligentie (IQ) bestaat uit een aantal onderdelen, hierbij is het TIQ de totale verzameling van alle onderdelen.

Exclusiecriteria

(Wanneer kan iemand niet bij SAHZL komen wonen?)

  • Dubbele diagnose: soms hebben mensen de diagnose autisme, maar staat deze niet op de voorgrond. Als dit het geval is dan kan SAHZL niet de juiste begeleiding bieden.
  • Verslavingsproblematiek: het is niet mogelijk vanuit SAHZL om een adequaat aanbod te verzorgen als verslaving het dagelijkse basale functioneren in de weg staat.
  • Therapieontrouw: dit wil zeggen dat iemand niet mee wil werken aan een noodzakelijke behandeling, therapie of eventuele medicatie-inname.

Voor wie

Cliënten die zich aanmelden bij SAHZL zijn op zoek naar een woonplek waar ze veilig zijn en een voorspelbare structuur geboden krijgen waarin ze tot rust kunnen komen en waar ze begrepen worden, zowel door begeleiding als door de omgeving. Leeftijd en zorgvraag speelt een belangrijke rol om te kunnen bepalen waar een cliënt kan wonen. Dit wordt d.m.v. een intake in kaart gebracht.

SAHZL biedt beschermd wonen en begeleiding gericht op intramuraal wonen vanuit de WMO en de WLZ-GGZ W indicaties.

Heb jij interesse in een persoonlijk/informatief gesprek of een intake, vul dan het aanmeldformulier in. Er zal contact met je worden opgenomen binnen maximaal 5 werkdagen.