Wie zijn wij?

Wij zijn een initiatief dat is opgericht door moeder en dochter. De hulp die wij zochten voor onze (inmiddels volwassen) kinderen met Autisme was vaak niet binnen handbereik. In 2009 hebben wij Stichting AutismeHulp Zuid-Limburg opgezet en ligt onze focus op het verlenen van goede zorg aan normaal- tot hoogbegaafde (jong)volwassenen met Autisme.

SAHZL

Stichting AutismeHulp Zuid-Limburg (SAHZL) is een jonge, dynamische organisatie die gespecialiseerd is in het aanbieden van beschermd wonen voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Ons doel

SAHZL heeft als doel alle cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten participeren in de maatschappij om de zelfredzaamheid optimaal te vergroten, zowel op het gebied van wonen als van werken, leren en socialiseren.

Visie

SAHZL heeft als visie dat in onze maatschappij, mensen met Autisme geaccepteerd worden, erbij mogen horen, deel uitmaken van het geheel, geen buitenstaander zijn, hun dromen mogen waarmaken net zoals anderen dat ook graag willen doen.

Stichting AutismeHulp Zuid-Limburg groeit continu mee met de behoeftes van onze zorgvragers.

Missie

De missie van SAHZL is om mensen met autisme te ondersteunen waar mogelijk, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen helpen om als volwaardig burger deel uit te kunnen (blijven) maken van de maatschappij. Wij kijken graag naar de mogelijkheden die iedereen heeft en richten ons vooral op wat er wèl kan.

Wij als stichting onderscheiden ons met andere instanties in Zuid-Limburg door onze unieke, persoonlijke en professionele benadering

Wonen, werken, leren en socialiseren

Om het doel te bereiken is er een groot netwerk nodig. Het netwerk waarmee SAHZL werkt ziet er als volgt uit:

  • Begeleiding: binnen de locaties van SAHZL werken we grotendeels in vaste teams. Elk team bestaat uit teamleiding, begeleiders en persoonlijk begeleiders.
  • Sociaal: het is belangrijk dat we gebruik maken van de kennis die er is. Ouders/verzorgers weten vaak veel en kunnen helpen in de ondersteuning en een positieve sociale rol op zich nemen.
  • School/dagbesteding/werk: over het algemeen heeft iedere cliënt een daginvulling. Die daginvulling kan inhouden: vrijwilligerswerk, school en/of dagbesteding. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk om de relatie met deze instanties goed te onderhouden, regelmatig met elkaar in gesprek te gaan en gericht op de doelen te evalueren.
  • Extern: Externe partijen waar wij veel mee te maken hebben zijn o.a. Gemeentes, CIZ, zorgkantoor, jeugdzorg, UWV etc.
  • Zorg: om de doelen van de cliënt samen te behalen is het lichamelijk en psychisch welbevinden essentieel. We staan daarom ook nauw in contact met de zorg die rondom de cliënt georganiseerd is. Denk bijvoorbeeld aan huisarts, tandarts, specialisten, psychiaters, psychologen etc.

Waar realiseert SAHZL dit:

Zie het overzicht van de verschillende woonvormen.

Persoonlijke ontwikkeling

Iedere cliënt heeft een individueel zorgplan. Hierin staan doelen beschreven waar we naar toe werken. Dit is altijd maatwerk, aangezien niet iedereen dezelfde behoeften heeft. Iedere cliënt zit in een specifieke fase van zijn of haar leven en hierop passen we de doelen aan. Op basis van gerichte evaluatiegesprekken en persoonlijke programma’s stemmen we samen met het netwerk af op een zo optimaal ingerichte zorg en ontwikkeling.

Om de zorg meetbaar te maken heeft iedere cliënt een ZRM-scorelijst in het zorgplan. Deze zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) maakt de individuele groei en ontwikkeling inzichtelijk en zo kan er nauwkeurig gestuurd worden op haalbare doelen.

Een impressie van wonen bij SAHZL