Beschermd wonen

SAHZL biedt haar hulp aan in een zo huiselijk mogelijke sfeer en heeft in de afgelopen jaren een eigen begeleidingsstijl ontwikkeld.

SAHZL heeft 4 verschillende woonvormen, zie hieronder voor een impressie van deze woningen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. SAHZL zorgt voor professionele begeleiding voor cliënten. Dit vind plaats binnen een woonvorm van SAHZL.

De begeleiding kan voor de cliënten van grote betekenis zijn op verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid en verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Deze aspecten worden periodiek vastgelegd en geëvalueerd in een persoonlijk ondersteuningsplan.

Bij beschermd wonen is er de beschikking over 24/7 aanwezige professionele begeleiding en/of toezicht.

Wil u weten voor wie onze woonvormen geschikt zijn? Lees dan de informatie op de pagina Doelgroep.

 

Sittard Veestraat
Adres:
Veestraat 38
6134 VJ Sittard
Lees meer
Sittard Stationsstraat
Adres:
Stationsstraat 52
6131 AZ Sittard
Lees meer
Oud- Geleen Jodenstraat
Adres:
Jodenstraat 10
6166 CH Geleen
Lees meer
Sittard Wilhelminastraat
Adres:
Wilhelminastraat 59
6131 KM Sittard
Lees meer